Europa-parlamentets-forhandlinger

123 handelsstrategien lærer at handle på en time

123 handelsstrategien lærer at handle på en time

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

89.  understreger behovet for at evaluere egnede kompetencer inden for de nye teknologier og fremme udviklingen af passende digitale færdigheder, som kan komme til udtryk inden for rammerne af midcaps, mikro- samt små og mellemstore virksomheder navnlig fremhæves det faktum, at udviklingen af kompetencer i den digitale tidsalder finder sted i en sammenhæng med hurtige forandringer, der potentielt er destabiliserende for beskæftigelsen påpeger, at livslang læring følgelig er nødvendig for at hjælpe folk med at tilpasse sig til disse forandringer

Vedtagne tekster - Torsdag den 14 - European Parliament

85.  støtter Kommissionens planer om at følge op på Ombudsmandens henstillinger til bekæmpelse af interessekonflikter i ekspertgrupper og støtter udtrykkeligt offentliggørelsen af et tilstrækkeligt detaljeret CV for hver ekspert, som er udpeget i kraft af vedkommendes personlige egenskaber, i registeret over ekspertgrupper og af en interesseerklæring for hver ekspert, som er udpeget i kraft af vedkommendes personlige kapacitet, i registeret over ekspertgrupper

Søgeresultat - Centrovice

58.  opfordrer medlemsstaterne til sammen med arbejdsmarkedets parter at udvikle og vedtage politikker, som giver mulighed for orlov til almen og faglig uddannelse og for uddannelse på arbejdspladsen opfordrer dem navnlig til at sikre alle arbejdstagere adgang til uddannelse på og uden for arbejdspladsen, herunder betalt uddannelsesorlov, og navnlig folk i udsatte situationer og med særlig vægt på kvindelige arbejdstagere

6.  opfordrer den cambodjanske regering til at sikre en retfærdig rettergang i alle foranstaltninger, der træffes, herunder retten til appel, og til at respektere retten til forenings- og ytringsfrihed

659.  opfordrer Kommissionen til at analysere de nationale kvalifikationsordninger og foreslår at tilpasse dem til ændrede behov og nye erhverv understreger, at der er behov for, at medlemsstaterne støtter lærerfaget ved at lette adgangen til oplysninger om de nyeste teknologier og minder i den forbindelse om eTwinning-platformen, som er udviklet af Kommissionen

I.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Raad Al Hussein, den 65. september 7567 oplyste, at situationen i Myanmar ”synes at være et skoleeksempel på etnisk udrensning”

65.  understreger, at kompetenceudvikling skal være et fælles ansvar mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere insisterer på, at erhvervslivet/arbejdsgiverne bør inddrages i arbejdet med at uddanne folk og give dem de nødvendige færdigheder, så virksomhederne kan være konkurrencedygtige, samtidig med at folks selvtillid styrkes

AB.  der henviser til, at adgang til formel, uformel og ikkeformel uddannelse samt lærings- og uddannelsesmuligheder bør være en ret for alle i alle livsfaser, således at det er muligt at tilegne sig tværgående færdigheder, såsom regnefærdigheder, digitale færdigheder og mediekendskab, kritisk tænkning, sociale færdigheder, fremmedsprogsfærdigheder og relevante livskompetencer der henviser til, at det i denne henseende er nødvendigt at lade arbejdstagerne få fri til personlig og uddannelsesmæssig udvikling i forbindelse med livslang læring

658.  opfordrer indtrængende til aktiv dialog, datafællesskab og samarbejde mellem det akademiske miljø, andre uddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner eller aktører, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmarkedet, med det formål at udvikle uddannelsesprogrammer, der giver de unge de krævede færdigheder og kompetencer og viden

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar