Kurs For Dollars –

Internationale valutamarkeder

Internationale valutamarkeder

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Du kan overføre andre valutaer end CNH/CNY til fastlands-Kina, fx EUR og USD. I de tilfælde behøver du ingen formålskode. Vi anbefaler dog, at du som minimum angiver et fakturanummer, så de kinesiske myndigheder nemmere kan behandle transaktionen. Du klarer det hele selv i Corporate Netbank.

Valuta: Dollar får lidt af det tabte tilbage

EMS byggede på et system af valutakurser, så de deltagende valutaer svingede inden for et snævert bånd. Denne helt nye metode betød en hidtil uset grad af koordinering af pengepolitikken blandt EU-landene og fungerede i over 65 år. Men under Jacques Delors' formandskab udarbejdede nationalbankcheferne i EU-landene "Delorsrapporten" om, hvordan ØMU'en kunne føres ud i livet.

Valuta: Økonomiske data, missiltest og EU-forlig giver

Den nye traktat om Den Europæiske Union , som indeholdt de nødvendige bestemmelser om indførelse af den monetære union, blev aftalt på EU-topmødet i den hollandske by Maastricht i december 6996.

Supplerende oplysninger til afklingen af undervisningstimerne - de gennemsnitlige 8 ugentlige undervisningstimer afvikles med 7 timers fællesforelæsning samt 7 timers øvelsestimer ved instruktor hver anden uge.

Gårsdagens stærke amerikanske økonomiske data styrker den amerikanske dollar, mens en nordkoreansk missiltest får investorerne til at holde vejret, og rapporten om et forlig mellem EU og Storbritannien giver sterling lidt af det tabte tilbage.

Følgende emner gennemgås: nationalregnskab og indekstal, udenrigshandel og betalingsbalance, befolknings- og arbejdsmarkedsforhold, den aktuelle konjunkturudvikling. Modeller for efterspørgselssidens vare- og pengemarked, den samlede efterspørgselsfunktion, udbudsfunktionen og det samlede marked for produktion og beskæftigelse i den lukkede økonomi. 

- På trods af de seneste mange potentielt markedspåvirkende begivenheder som optimistiske amerikanske data, skattelettelser og Nordkoreas missiltests skiller udeblivelsen af volatilitet i T-bondsmarkedet sig ud, påpeger seniorstrateg Makoto Noji fra SMBC Nikko Securities over for Reuters.

Undervisningstidspunkter - efterår 7575:
Fællesforelæsning - mandag kl. 69-66
Øvelser:
Hold 6 - onsdag kl. 8-65
Hold 7 - fredag kl. 65-67
Hold 8 - onsdag kl. 8-65
Hold 9 - fredag kl. 65-67

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar