MiFID II hos Saxo Bank | Saxo Bank

Mifid 2 gearede finansielle instrumenter

Mifid 2 gearede finansielle instrumenter

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Investeringsforeningerne kæ mper en brav kamp for at fastholde deres forretningsmodel. De opkræ ver adskillige pct. i å rlige omkostninger med budskabet om, at de med deres aktive forvaltning kan slå markedet og dermed er pengene væ rd.

Market in Financial Instruments Directive | Saxo Bank

Avatrade har endvidere lanceret en specialiseret hjemmeside for både nye og øvede tradere, hvor man kan læse en masse om trading og få daglige markedsopdateringer fra Avatrades egne senioranalytikere. Se mere her: http:///

EToro - verdens førende sociale handels- og

Siden nytå ret er det fø rst gå et lidt op for aktierne generelt, men i skrivende stund er stemningen vendt, og der opleves rimelig markante fald på aktiemarkederne over hele verdenen.

Kundeservice - Nordnet

Hvis virksomheden er godkendt i Danmark betyder det også, at virksomheden er underligt MiFID, hvilket sikrer EU-harmoniserede regler for finansielle virksomheder, der udbyder investeringsservice, herunder fx at stille en handelsplatform til rådighed. Reglerne sikrer et vist niveau af gennemsigtighed på finansmarkederne, hos de enkelte udbydere og sikrer ikke mindst et højt niveau af investorbeskyttelse især for de private investorer.

Avatrade – anmeldelse

Hvad er en rimelig pris for at få plejet sine investeringer og formue? Der er ikke noget entydigt svar herpå , men i ethvert handelsforhold er den rigtige pris den, som bå de kø ber og sæ lger er tilfreds med.

De seneste å r er den samme historie med samme budskab kommet fra flere banker. Skå ret ind til benet er budskabet, at vi danskere har rekordmange penge stå ende på en konto i banken, og at vi taber penge herved. Der er flere dagsordner bag budskabet.

- Kunden forsæ tligt eller ved grov uagtsomhed har afslø ret den personlige adgangskode til en anden, eller hvis adgangskoden på grund af Kundens grove uagtsomhed på anden må de er kommet til uberettigedes kendskab eller

Banken lancerede gearede produkter, r klageren udfø rte egnethedstesten. Bankens kunder skal i ø vrigt ikke tage ny egnethedstest, hver gang banken æ ndrer produkter eller introducerer nye produkter.

Som nævnt er det muligt at handle med lav eksponering og deraf følgende lille margin i flere af instrumenterne. Den mindste position man kan åbne i . DAX er en andel på 5,6 af en ”lot DAX”, dvs. 65% af ca. EUR = 6855 EUR. Man skal være opmærksom på, at MT9 opererer med en standard lot size, som er forskellige fra instrument til instrument. For DAX er en lot fx 65 underliggende kontrakter, dvs. en eksponering på EUR. Ønsker man at handle minimumseksponeringen på 5,6 af DAX indeksværdien skal man derfor angive 5,56 i lot size i ordreafgivelsen på MT9 platformen.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar