Hvad er Dag-til-dag: Betydning og definition

Otc handel betydning

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionæ rens Ordbog", som Dansk Aktionæ rforening har udgivet i en å rræ kke.

Hvad er et derivat? - InvesteringsBloggen

I det tilfæ lde kan Novo kø be en så kaldt forward, hvor de indgå r en kontrakt med en modpart om at veksle en milliard dollars til danske kroner om et å r, men til en kurs man aftaler i dag. Modparten kan væ re en bank eller må ske en amerikansk virksomhed, som omvendt sæ lger varer i Danmark.

Dag-til-dag (OTC): Definition og betydning

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionæ rforenings ordbog med definitioner på op mod 855 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nø gletal og så videre.

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Derivater åbner op for en helt ny verden af muligheder på de finansielle markeder. Denne nye verden er dog bestemt ikke uden risici, og det er altså essentielt, at du sætter dig godt ind i de bagvedliggende koncepter, hvis du ønsker at benytte dig af derivater som investor. Derudover skal du (og dette gælder også andre produkter end derivater) aldrig lade din lokale bankmand sælge dig et produkt, du ikke forstår.

&rdquo Et derivat defineres som en kontrakt indgå et mellem to parter, hvor afkastet, og altså gevinsten eller tabet på kontrakten, afhæ nger af udviklingen i noget andet. Det å bner op for et stort element af gambling og muligheden for at hø ste store gevinster gennem spekulation, som er å rsagen til, at derivater er blevet så kontroversielle instrumenter i dag,&rdquo siger Feldhü tter og næ vner det aktuelle eksempel med den verserende sag om den danske olievirksomhed . Bunkers.

&rdquo Ingen har derfor haft overblik over, hvor meget der reelt er blevet spekuleret i derivater, og hvornå r de forskellige spillere har på taget sig for store risici. Og det var også en af de store læ restreger af finanskrisen,&rdquo siger han.

&rdquo Nå r virksomheder kø ber derivater, tegner de også en slags forsikring for at gardere sig mod et tab. Det kan ­væ re et tab, de er bange for at lide på grund af udviklingen i en anden virksomhed. Må ske en vigtig kunde, som man frygter vil gå fallit i fremtiden, hvilket vil skade ens indtjening. Man kan så kø be et derivat &ndash fx et ­credit ­default swap - af en bank eller forsikringsselskab, som man ­betaler en fast periodisk præ mie til, mod at banken til gengæ ld dæ kker ens tab, hvis kunden skulle gå fallit,&rdquo forklarer han.

Formålet med denne artikel er at give dig en introduktion til, hvad derivater er. Artiklen vil komme ind på, hvad et derivat er, hvilke typer, der findes, samt hvorfor man kan have en interesse i at benytte sig af denne type finansielle instrumenter.

Et derivat er et finansielt instrument, hvis værdi er afledt af udviklingen i et underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være alt lige fra en aktie eller rente til eksotiske ting såsom vejret. Et derivat er en finansiel kontrakt som du indgår med en modpart. Modparten kan fx være en anden investor eller en bank.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar