Aktier For Begyndere → Læs vores Guide om Aktiehandel og

Rådgivning om aktiehandel

Rådgivning om aktiehandel

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Mange personer begynder at vise interesse for aktier som følge af fantastiske historier om personer, som har tjent mange hundrede tusinde af kroner på kort tid. I realiteten er aktieinvestering dog en langsigtet beskæftigelse, der handler om at få en opsparing til ikke at tabe værdi og i bedste fald blive mere værd. Markedsafkastet for aktier er ca. 6-8% i gns. pr. år. Hvis du forventer et afkast på flere hundrede procent, skal du være opmærksom på, at dette aldrig kan garanteres og vil være baseret på en tilsvarende høj risiko.

Omkostninger ved handel med værdipapirer - Nykredit

Markedsafkastet for aktier har historisk altid givet et gennemsnitligt årligt afkast på 6-8%. Et aktieindeks repræsenterer mange forskellige aktier. Af den grund kan et aktieindeks faktisk være en meget stabil investering med god risikospredning, der ved en lang tidshorisont giver et fornuftigt afkast, der langt overstiger inflationen.

Dani Invest A/S

Danske handelsplatforme som Nordnet indberetter fuldstændig automatisk til skat. Hvis du vælger denne platform har du således en fordel i form af, at du slet ikke behøver at bekymre dig om skat. Hvis du vælger eToro skal du selv stå for at indberette gevinster og tab til Skat.

Du skal tæ nke over, hvorfor du investerer. Nå r du har et klart formå l, bygger du din investeringsstrategi til at få succes med dette formå l. Hvis du vil på på pension om 65 å r, skal du ikke have en aggressiv investeringsstrategi. Her få r du nogle rå d til, hvordan du kan komme i gang med at investere i aktier.

Med gæ ld har du den fordel, at du helt konkret ved, hvad du betaler af rente. Her skal du tæ nke, at sparet faktisk er tjent. Hvis du er endt med dyre forbrugslå n, er du langt bedre stillet med at betale dem af, fø r du begynder at investere i aktier.

Bundgræ nsen er et belø b, der træ kkes fra et andet belø b, hvorefter resultatet brugs som udgangspunkt for at beregne skatten. Nå r det gæ lder aktieindkomst, er det din realiserede gevinst der træ kkes fra dit realiserede tab, dvs. den eventuelle gevinst eller eventuelle tab, du få r, nå r du sæ lger dine aktier.

Selvfø lgelig skal du læ re af dine fejl og udvikle din strategi over tid. Men du skal passe på i gode tider, at du ikke bliver for optimistisk og begynde at spekulere unø dvendigt. I då rlige tider skal du passe på med ikke at væ re for konservativ. Mange ender med at sæ lge aktier for billigt og kø be dem for dyrt. Du er her bedste stillet med en aktiestrategi, så du ikke er styret af fø lelser.

Desuden har de ingen kurtage på handel med aktier, hvilket gø r platformen til den fø rende platform, hvis du foretager mange aktiehandler. På andre handelsplatforme vil du miste mange penge, hvis du foretager daytrading.

Hos Internetbanker tilbydes du at kunne belå ne dine aktier (gearing). Hvis du har kr. stå ende, kan du fx handle aktier for op til kr. (dine egne kr. + et lå n på kr. ). Her skal du væ re klar over, at du har stor risiko for at tabe dine egne penge på kr. , så fremt dine aktiehandler giver tab. Et tab på 75% vil så ledes med gearingen svare til et tab på 655%. Det er ikke muligt at investere for lå nte penge på pensionskonti.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar