Call / Put optioner

Call option og put option på aktiemarkedet

Call option og put option på aktiemarkedet

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

En call-option kan eksempelvis indebære, at køber har ret, men ikke pligt, til når som helst inden eller frem til udløbsdatoen at købe 655 Vestas-aktier til kurs 85. Hvis markedskursen på aktierne inden udløbsdagen er 655, kan han derfor opnå en gevinst på 75 kr. pr. aktie ved at udnytte købsretten. Hvis markedskursen i stedet er 75, vil investor naturligvis ikke benytte sig af sin ret til at købe aktier til aftalekursen 85.

FAQ om aktier og investering

For denne ret betales en pris, optionspræmien. Optioner handles i OMX´s elektroniske handelssystem CLICK, hvor der kontinuerligt stilles priser i optionerne. Aktieoptioner noteret på Københavns Fondsbørs er amerikanske optioner med levering af de underliggende aktier. For optioner på C75-indekset gælder, at de er europæiske optioner.

Inf o rm atio n om aktie op tione r

Forklarer det grundlæggende om Call og Put optioner. Hvad er fordelene ved optioner frem for at købe/shorte? Hvad er en amerikansk vs en europæisk option? Hvad er ulemperne? Hvilken skattelov gælder ved optioner? Efterfulgt af 8775 ofte stillede spørgsmål 8776 .

Hvad er en warrant?

Strike pris af en option angiver den specifikke pris for den omtalte aktie kan blive købt eller solgt til af køberen, hvis han ønsker at udøve retten til at købe (i tilfælde af en call-option) eller sælge (i tilfælde af en put-option).

Hvis spotkursen for det underliggende aktiv i en call-option på et givet tidspunkt er højere end aftalekursen, dvs. der er udsigt til en gevinst, hvis dette fortsat gælder på udnyttelsestidspunktet, da siges optionen at være in-the-money. Hvis spotkursen er meget højere, siges optionen at være deep in the money.

Du behøver ikke at være prof men du skal sprede risikoen og kunne tåle at tabe penge. Det anbefales stærkt at man gør op med hvor meget man er villig til at miste, hvis uheldet skulle ramme!

Du investerer en betydeligt mindre sum penge end hvis du køber modsvarende aktier, samtidigt med at du 8775 kontrollerer 8776 din risiko. Går aktiekursen mod din forventning ned kan du aldrig tabe mere end den betalte præmie.

Ved en amerikansk option, har du retten til at købe eller sælge det underliggende aktiv kan benyttes i hele perioden frem til udløbsdatoen, hvor den europæiske option kun kan kan benyttes på udløbsdagen.

En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris. For denne ret betaler køberen en optionspræmie til sælgeren. Sælgeren er til enhver tid forpligtet til at opfylde ejerens ret.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar