Velkommen - Sporskiftet

Handel centralt signal

Handel centralt signal

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Desværre har det over de seneste dage vist sig, at databasen havde taget lidt for meget skade under nedbruddet, og der dukkede flere og flere problemer op. Webmaster har derfor taget en dyb indånding og genskabt Sporskiftet efter en lidt ældre, men mere pålidelig backup. Det betyder, at vi er tilbage ved 69/9 7569, og alle indlæg, der er oprettet derefter, er gået tabt. Det betyder også, at alle nye brugere, der er oprettet efter denne dato, er forsvundet til de evige bitmarker og derfor bedes oprette sig igen.

Trådløst internet - Energi Fyn

Det en god idé at prø ve sig frem i forhold til at finde ud af, hvor langt det trå dlø se internet ræ kker i forhold til dine behov. Den rigtige lø sning for dig afhæ nger af dit behov og varierer fra bolig til bolig. Hvis du har brug for at forstæ rke det trå dlø se signal i din bolig, kan du kø be en router ved en elektronikforhandler eller Smart WiFi fra Waoo, som kan forstæ rke signalet fra fiberboksen.

Bocian: Handlekraftige centralbanker reagerer

Sporskiftet er et sted for folk, der interesserer sig for modeltog. Vi huser Danmarks største debatforum om dette emne, men vi har også en stribe blogs, hvor brugerne fortæller om deres projekter med tog, en kalender med oversigt over begivenheder af interesse for modeltogsfolket, og en wiki, der vokser støt og roligt.

Electronics, Cars, Fashion, Collectibles & More | eBay

Som alle faste brugere har bemærket, har Sporskiftet haft store problemer de sidste par uger. Det startede med en NAS boks, der brød ned - den boks, der fungerer som filsystem for Sporskiftet. Senere røg Internet-forbindelsen, men Sporskiftet kom op igen - næsten.

København.

Hvis du tilslutter en router eller Smart WiFi til fiberboksen kan det væ re en fordel at få os til at lukke for det trå dlø se signal i fiberboksen, så signalerne ikke forstyrrer hinanden. Det kan vi nemt gø re, hvis du ringer eller skriver til os.

Forside - SKI

Du behøver ikke være registreret bruger for at kunne læse med på Sporskiftet - men du skal registreres, hvis du vil være med til at skrive og redigere i indholdet. Du bliver oprettet som bruger ved at klikke på "Opret konto" i logind boksen øverst i venstre spalte.

Har du et stort områ de, der skal dæ kkes, kan du bruge et access point, der kan kommunikere med routeren.

Med Waoo Smart WiFi få r du det mest optimale signal i din bolig. Waoo Smart WiFi bestå r af to-fire acces points. Den ene kables til fiberboksen, og de andre fordeles i boligen og sender signalet rundt i boligen.

Læ s mere om Waoo Smart WiFi

Vi er sat ca. tre uger tilbage i tid men da Sporskiftet har været utilgængeligt i en af de tre uger, er det "kun" ca. to ugers aktivitet, der er gået tabt. Det beklager webmaster meget!

Det er webmaster bekendt, at der stadig er noget galt med blogsystemet: Alle indlæg findes fortsat, men de fleste er forsvundet fra oversigten, der kommer frem, når man vælger "Blog" i hovedmenuen. Det har såmænd også ramt webmaster selv. Men dette problem findes desværre også i den gamle version af databasen, så det vil blive forsøgt løst i den kommende tid.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar