Valgfri uddannelsesspecifikke fag - SOSU Nyk

For valgfri betydning

For valgfri betydning

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Vi er stolte og glade for at du bruger Synonymbog til at finde forklaringer på ordets betydning. Synonymbog har en ambition om at være den bedste danske synonymordbog.

Synonym for Valgfri kørebane

Du tilmelder dig valgfri skriftlig afhandling via den studieadministrative selvbetjening i forbindelse med de ordinære tilmeldingsrunder 6.-5. november og 6.-5. maj.

,funktionen - Office Support

Kort sagt: Tag dine erfaringer fra bachelorprojektet – der er tale om samme type opgave, samme forventninger og i overvejende grad også om samme krav. Det betyder også, at opgavens struktur afhænger af, hvilket emne og hvilken tradition du skriver indenfor – men det er netop dette, din vejleder kan hjælpe dig med.

En valgfri skriftlig afhandling har et omfang på 65 ECTS og kan erstatte et af de valgfrie, evt. konstituerende, kursusfag. Den valgfrie skriftlige afhandling kan eventuelt også erstatte det fag, der skal være på et ikke-skandinavisk sprog, såfremt den skriftlige valgfrie afhandling skrives på et ikke-skandinavisk sprog.

Hvis du ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen eller hvis du opnår en ikke-bestået karakter for en afleveret afhandling, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter tilpasse opgaveformuleringen samt udarbejde en bearbejdet version af afhandlingen. Der gives ½ times vejledning i forbindelse med reeksamen.

Afhandlingen kan udarbejdes af to studerende i fællesskab med en vægt på 65 ECTS for hver, men dermed stiger det samlede krav til omfang og litteratur til det dobbelte af de angivne rammer. Den enkeltes bidrag skal klart kunne udskilles med henblik på individuel bedømmelse.

Synonymer er ord med lignende betydninger, der kan fungere som erstatninger for hinanden. En historie bliver så meget lettere at læse og mere fornøjelig, hvis du ikke gentager de samme sætninger igen og igen. Det er da synonymer kan gøre en forskel. Du kan . bruge ordet vejskilt i stedet for valgfri kørebane , hvilket gør dem synonymer med hinanden. Husk, at ordets betydning ofte afhænger af sammenhængen. Dette er også muligt med ordet valgfri kørebane , hvorfor du skal være forsigtig og sørge for at de synonymer du finder passer ind i den sammenhæng hvor de bliver brugt.

Synonymer er ord med lignende betydninger, der kan fungere som erstatninger for hinanden. En historie bliver så meget lettere at læse og mere fornøjelig, hvis du ikke gentager de samme sætninger igen og igen. Det er da synonymer kan gøre en forskel. Du kan . bruge ordet fakultativ i stedet for valgfri , hvilket gør dem synonymer med hinanden. Husk, at ordets betydning ofte afhænger af sammenhængen. Dette er også muligt med ordet valgfri , hvorfor du skal være forsigtig og sørge for at de synonymer du finder passer ind i den sammenhæng hvor de bliver brugt.

Omfanget af en valgfri afhandling må ikke overstige 75 normalsider (A9 sider à anslag). Tilsvarende 95 normalsider, hvis afhandlingen indleveres af to studerende i fællesskab. Afhandlinger, der overstiger dette omfang, afvises fra bedømmelse.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar